Bảng giá phần mềm

 • Home
 • /
 • Bảng giá phần mềm

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM THÔNG MINH

Standard Smart
550.000đ / tháng

 • Không cần cài đặt
 • Không cần thuê bất kỳ dịch vụ nào khác
 • Chạy Online tương thích trên mọi thiết bị
 • Không giới hạn user
 • Phần quyền quản lý đầy đủ
 • Đầy đủ chức năng
 • Tối đa 3 chi nhánh (20.000đ/chi nhánh/tháng)

Professional Smart
9.500.000đ / năm

 • Cài đặt lên máy tính
 • Không cần thuê bất kỳ dịch vụ nào khác
 • Chạy Online tương thích trên máy tính
 • Tối đa 2 User
 • Phân quyền quản lý đầy đủ
 • Đầy đủ chức năng
 • Áp dụng cho 1 chi nhánh (25.000đ/chi nhánh/tháng)

Advanced Smart
11.500.000đ / năm

 • Cài đặt lên máy tính
 • Yêu cầu phải có tên miền, Hosting hoặc Server
 • Chạy Online tương thích với máy tính
 • Không giới hạn User
 • Phân quyền quản lý đầy đủ
 • Đầy đủ chức năng
 • Tối đa 5 chi nhánh (30.000đ/chi nhánh/tháng)

Cloud Smart
Liên hệ / năm

 • Cài đặt lên máy tính
 • Yêu cầu phải có tên miền, Hosting hoặc Server
 • Chạy Online tương thích với máy tính
 • Không giới hạn User
 • Phân quyền quản lý đầy đủ
 • Đầy đủ chức năng
 • Tối đa không giới hạn chi nhánh

Hỗ trợ trực tuyến