guong-thong-minh
01 Th9

Công nghệ mới với gương thông minh

Bạn từng rất hứng thú với ý tưởng về chiếc gương thông minh của một kỹ sư Google? Giờ đây sản phẩm đã đó đã trở thành hiện thực,...